Välkommen till liens fantastiska värld!

Ett gammalt miljövänligt redskap som har en given plats i det moderna samhället. Slå äng och gräsmatta, slå under elstängsel, slå vägkanter - bara några exempel där lien gör ett bra jobb utan buller och avgaser.
Det krävs en god teknik och ett rakbladsvasst blad. Slå ett slag du också!

Nyheter
19/7 Extra liekurs 1/8

Har lagt in en extra liekurs 1/8 hemma på min gård. Anmälan till pomologen@live.se

6/7 Öland

Kursen 22 juli är nu öppen för alla att anmäla sig till. Finns några platser kvar, helst för ölänningar. Anmälan till Lisa Tengö: lisatengo@gmail.com, (0761-147630).

3/4 Corona

Jag är försiktigt optimistisk inför sommarens kurser. Vi är utomhus och inte så många, vilket minskar eventuella risker. Ändrade riktlinjer från myndigheterna kan förändra detta, men i nulåget räknar jag med att kurserna genomförs. Försäljning hemma hos mig fungerar som vanligt - hör av dig innan och bestäm tid. Då hinner vi med en kort kurs och att plocka ihop en lämplig lie.