Knackning

Vi är vana vid att liar slipas för att bli skarpa. Det är vår tradition och den finns i Skandinavien och Storbritannien. Utvandrare tog med sig traditionen till Kanada och USA. I resten av Europa och Asien har man använt knackning för att skärpa liarna. Det är ett kallsmide av den yttersta delen av bladet (2-5 mm). Vid knackningen tunnar man ut eggen och får den ytterst vass. Samtidigt sker en kallhärdning av eggen. Stålet är därför något mjukare från början än vad vi traditionellt varit vana vid.

Att slipa en knackelie går lätt, men skärpan försvinner snabbt. De är gjorda för att härdas med knackningen! Knacka inte på ett gammalt sliplieblad, det går då flisor ur eggen.

En stor fördel med denna teknik är att den inte kräver tunga och dyra redskap. Hammare och ett litet städ kan man ta med i fält. Lagning av skador på eggen och ny fin skärpa fixar du ute på ängen! Nackdelen är att eggen är lite känsligare för skador från sten och sly.

Det tar ett tag att lära sig knacka en lie, men det finns hjälpmedel i form av en jig. Som med så mycket annat - det krävs kunskap och övning!

Du behöver en hammare som väger 500 gram och ett speciellt städ. Städet placeras vanligen i änden på en stock eller i en speciell knackebänk. Städet bör vara placerat så att överkanten är i nivå med benet strax bakom knät när du sitter ner. Då kan du stödja bladet på benet under arbetet! Det svåra är att träffa med precision på den yttersta delen av eggen och med ett lagom hårt slag.

Slå många slag som inte får vara för hårda. Jag slår 300-400 slag på ett normallångt blad. Slagen överlappar varandra lite och tunnar ut eggen utan att sprickor bildas. Hur hårt ska man slå? Det varierar, men jag utgå från slag som motsvarar att släppa hammaren från cirka 20 cm. Sedan får man minska eller öka kraften beroende på bland annat stålets tjocklek och hårdhet.

Oftast slår jag en rad med slag på de yttersta 2 millimetrarna. För att upprätthålla en tillräckligt bred eggfas (5-7 mm) så slår jag emellanåt en rad slag lite längre in. Det ökar dessutom stålets hårdhet även en bit från eggen.