Länkar

Scythe Connection
Den mest omfattande källan till kunskap om lien finns på den kanadensiska hemsida som hör till familjen Vido. De har både mycket kunskap och ett stort engagemang!

Legrej
Min gode vän Niels Johansson i Danmark har en bra hemsida.